สาย 206ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย206 ธรรมดา 11-9968 2-80182 ไม่จอดรับผู้สารป้ายรัฎดาเวลา15.20 น. ชึ่งรถสายนี้ก็ใช้เวลารอรอนานยังไม่จอดรับอีกอากาศก็ร้อน