ค่าโดยสารสาย 522 เก็บไม่เท่ากัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สอบถามค่าโดยสาร สาย522สีน้ำเงิน และสีขาว จากชินเขต1 ถึง BTSม.เกษตร ค่ะ (เป็นป้ายที่ขึ้น-ลง ตามปกติ ตั้งแต่ BTSม.เกษตรเปิดให้บริการ) เนื่องจากปกติที่เคยขึ้นสีน้ำเงินราคา 15 บาท สีขาว 13 บาท แต่วันนี้ดิฉันได้ขึ้นรถสีน้ำเงิน (ทะเบียนรถ 16-1998) เก็บดิฉันที่ 20 บาท ซึ่งได้สอบถามไปว่า ปกติขึ้นแค่ 15 บาท ทางพนักงานเก็บค่าโดยสารก็ยืนยันแจ้งว่า 20 บาท จึงอยากสอบถามราคาที่แท้จริงกับทางหน่วยงานคะ และต้องการให้ทางหน่วยงานสื่อสารให้เจ้าหน้าที่เก็บค่าโดยสารรับทราบประเด็นนี้ เพื่อปฏิบัติเก็บค่าโดยสารที่เท่าเทียมกันทุกคันค่ะ