รถประจำทาง ช่วงรังสิต เข้าเมือง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีโอกาสมาอยู่บริเวณรังสิตคลอง 2 ธัญญะเห็นว่าปริมาณรถส่วนบุคคลเยอะมากขณะที่ไม่มีรถประจำทางเลยได้มีโอกาส ดูความคิดเห็นของผู้คน ในเว็บนี้ก็จะมีคนถามร้องขอ ทางขสมกให้ช่วยหารถมาบริการ ถึงช่วงเส้นนี้ด้วย ทาง Admin ก็มีการตอบกลับขอชมเชยครับ สิ่งที่อยากได้มากกว่านี้เพิ่มเติมคือทำให้เกิดขึ้นจริงผู้คนรอคอยทางการ และถ้าเมื่อมีรถขององค์การ เพิ่มมากขึ้น จะช่วยสภาพการจราจรได้ดีขึ้นมากครับ