ต้นสาย 20 พระสมุทรเจดีย์​ ไม่มีที่นั่งรอให้ดีกว่านี้หรอ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ที่นั่งหลบแดดหลบยุงไม่คิดจะทำหน่อยหรอ ไฟก็ไม่มี​ รถก็เติมก๊าสบ่อยเหลือเกิน​บอกให้ผู้โดนสารรอคันต่อไป​