รถเมล์สาย 515 ไม่จอดรับผู้โดนสารตามป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ 515 ขับผ่านป้าย ซอยสิริณธร 3 โดยไม่รับผู้โดยสาร ทำให้ผู้โดยสารเสียเวลาเป็นอย่างมาก