พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์สาย 60 กวนยั่วโมโห

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์สาย 60 รอบตีสามตี่สี่จากปากคลองตลาดมาสวนสยาม บริการอย่างมีมาตรฐาน ไม่กวน ไม่ยั่วโมโหผู้โดยสาร บางครั้งกวนด้วยการไม่ยอมมาเก็บค่าโดยสารทั้งที่เห็นผู้โดยสาร ทำให้ผู้โดยสารต้องคอยหาโอกาสให้ค่าโดยสาร เหมือนทำให้ผู้โดยสารสนใจตัวเองแต่ตัวเองไม่สนใจผู้โดยสาร ทั้งที่ผู้โดยสารไม่ได้สนใจอย่างอื่นนอกจากจ่ายค่าโดยสารจากนั้นจะได้ทำธุระส่วนตัวหรือผ่อนคลาย เดิมทีผู้โดยสารรู้สึกปกติต่อพนักงาน แต่การที่พนักงานกวนยั่วโมโหทำให้ผู้โดยสารรู้สึกติดลบ คิดในแง่ไม่ดีได้ อาจเกิดความเกลียดชัง มีการสาบแช่งเกิดขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ดูเหมือนพนักงานเก็บค่าโดยสารจะไม่เข้าใจ คิดว่าทำไม่ดีแล้วไม่มีผลอะไร จึงอยากให้พนักงานเก็บค่าโดยสารปฎิบัติต่อผู้โดยสารเหมือนกันทุกคน อยากให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีโดยไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นนอกจากเก็บค่าโดยสาร บางครั้งผู้โดยสารที่ขึ้นมาพร้อมกันมีการกวนยั่วโมโหกันซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ดี ไม่ควรเกิดขึ้น ไม่ควรเป็นที่ยอมรับ ผู้โดยสารคนที่ถูกกวนกลับต้องมาเจอพนักงานเก็บค่าโดยสารกวนอีก จึงอยากขอให้ช่วยกวดขันในเรื่องจริยธรรมสามัญสำนึกด้วย