รถมาช้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
142 รอที่ป้ายรถสะแกงาม รอมาจะครบ2ชม.ละ ไม่มาสักทีี เป็นงี้บ่อยมาก คนรอก็ท้อเป็น ไหนการปรับปรุง งงใจ 142มีคันเดียวมั้งถึงมาช้าขนาดนี้