รถร่วมบริการไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ผมได้ทำการยกมือเรียกรถโดยสารมินิบัส สีส้ม สาย 82 ที่ป้ายหน้าโรงเรียนวัดราชบพิธ แต่รถร่วมบริการไม่จอดรับผู้โดยสาร อีกทั้งยังมีพฤติกรรมขับรถเร็วและหวาดเสียว เป็นที่อันตรายแก่ผู้โดยสารเป็นอย่างยิ่ง ผมจึงขอร้องเรียนให้ผู้ขับรถร่วมบริการ เลขทะเบียนข้างรถ 82-36 รับโทษตามเห็นสมควร เหตุเกิด ณ ป้ายรถเมล์โรงเรียนวัดราชบพิธ วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 20:30 น.