ไม่แจ้งราคาค่าโดยสารและไม่แจ้งยอดคงเหลือในบัตร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ใช้บัตรPromptcard เพื่อความสะดวกในการจ่ายเงินสด บ่อยครั้งที่เราแจ้งสถานที่ลงปลายทาง แต่ พกส. ไม่แจ้งราคาค่าโดยสาร (คิดผิดประจำต้องโต้แย้ง เพราะเดินทางประจำ) และเมื่อ แตะบัตรชำระค่าโดยสารแล้ว ไม่มีการแจ้งยอดคงเหลือ ไมรู้ ปากจะมีไว้ทำไม การแจ้งยอดเพื่อที่เราจะได้รู้ยอดคงเหลือและเตรียมเติมเงินเพื่อใช้ในครั้งถัดไป อยากถาม ท่านที่เกี่ยวข้อง จุดประสงค์ในการออกบัตรเพื่ออะไร ...???