ค่าบริการ 104

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 104 จากตลาดบางเขนไปบีทีเอสหมอชิต บางคันเก็บ 15 บางคันเก็บ 20 บาท ตกลงมันกี่บาทกันแนะ