รถเมลไม่จอดป่ายฤทธิยะวรรณาลัย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมลไม่จอดป่ายฤทธิยะวรรณาลัย สาเหตุเพราะไม่อยากติดไฟแดง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถที่นานๆมาที เช่น สาย 185 ที่จะไปอโศก คนที่ขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กและคนชรา ถ้าไม่จอดซักคัน ก็จะต้องรออีกนาน อีกทั้งคันต่อไปก็เป็นรถเสริม หมดระยะไปไม่ถึงอีก มันหดหู่จริงๆ