เพิ่มรอบรถสาย 149

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้เดินทางจากศิริราช-สาทร ไม่แน่ใจว่าเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์ จึงมีรอบรถน้อยหรือไม่ นั่งรอมา 1 ชั่วโมงครึ่ง ไม่มีรถมาซักคัน อยากให้เพิ่มรอบรถให้มากกว่านี้ ประชาชนที่เดินทางจะได้ใช้รถสาธารณะได้