ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 อุ่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5

วันที่ประกาศ: 
06/08/2019
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
1,012,440.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: