ไม่จอดรถที่ป้ายหยุดรถประจำทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 63 เลขทะเบียน12-5592 เวลา 19.44 ของวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 วิ่งรถเลนที่สาม ไม่จอดรถที่ป้ายหยุดรถประจำทาง วัดไผ่ตัน