สาย 509 ไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 509 ไม่จอดรับ ผดส ป้าย ตรงข้าม สน บางซื่อช่วงเย็น แต่วิ่งออกขวาตั้งแต่ก่อนซอย พหล 9