การว่าจ้างเหมาการให้บริการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9)

วันที่ประกาศ: 
28/05/2019
วันที่อนุมัติแผน: 
28/05/2019