ชมเชย สาย 142

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากที่ได้เคยร้องเรียนเรื่องรถสาย 142 ขาดระยะไปก่อนหน้านี้ ปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น.(บวกลบ 10 นาที) รอรถที่สี่แยกบางนาเพื่อไปพระราม2 ไม่พบปัญหารถสาย 142 ขาดระยะอีก ผมขอชมเชยความสามารถในการบริหารจัดการ และขอขอบคุณผู้ดูแลรับผิดชอบที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้ครับ