รถขสมก สาย 37 เดินรถติดๆกัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือสังเกตหลายครั้งแล้ว มา 2-3 คันติด แล้วทำให้รถเมล์ขาดระยะ คันหลังที่มาคนโดยสารแน่นมาก ทั้งช่วงเวลาเช้าก่อนเข้างาน และช่วง 17.00 น. จากโบ๊เบ๊ไปบางปะกอก มาทำไมติดกัน 3 คัน เหมือนไม่อยากรับผู้โดยสาร