การแก้ปัญหารถโดยสาร เส้นทางถนนพุทธมณฑลสายสอง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากการย้ายอู่รถ ปอ.79 ปอ.509 101 7ก. ไปถนนบรมฯ ผู้โดยสารในเส้นทางถนนพุทธมณฑลสายสองมีจำนวนมาก ได้รับความเดือดร้อนต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการต่อรถออกมาที่อู่ - อนึ่งการแก้ปัญหาของเขตฯ6 คือให้รถเช้ามืดวิ่งเข้าไปกลับรถแยกวัดบุณฯ เวลา 04.20 และ 04.30 ไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด คนเดินทางมาทำงานส่วนใหญ่จะออกจากบ้านหลัง 05.30-7.30 ควรเพิ่มหรือขยายเวลา รวมถึงเวลาเลิกงานด้วย ขอโปรดพิจารณา ขอบพระคุณ