ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้เวลา 15.20 รถเมล์แอร์สาย 134 เห็นผู้โดยสารโบกแล้วไม่จอด โบกรอบแรกแต่ไกลไม่จอด โบกอีกรอบตอนขับมาใกล้ก็ไม่จอด คนขับมองเห็นว่าผู้โดยสารโบกแต่ไม่จอด ซึ่งรอรถมานานแล้วด้วย กรุณาช่วยแก้ไขจริงๆด้วยนะคะ