จากเทเวศน์ไป มธ ท่าพระจันทร์ สายไหนถึงหน้าธรรมศาสตร์เลยคะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
หน้ามหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร หรือเทเวศน์ไผ มธ ท่าพระจันทร์นี้ต้องขค้นสายไหนคะขอแบบถึงหน้ามอเลย ท่ไม่ต้องลงสนามหลวงล่ะเดินไป