ขอรถเมล์ปรับอากาศสาย 207 เยอะ ๆ หน่อยค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เพราะเป็นเส้นทางระยะไกล ทั้งฝุ่น ทั้งควัน อากาศร้อน คนก็เยอะ