101 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เตรียมขึ้นรถ 101 ที่หน้าเดอะมอล ปรากฎว่ารถไม่จอดรับผู้โดยสาร ทั้งที่เดินตาม ไม่แม้จะเปิดประตู แย่มาก