รถเมล์สาย7 ห่วยแตกมากนะค่ะ โบกรถตรงป้ายรถเมล์ แต่ไม่จอดรับ ไม่ทราบว่าขับรถตามใจชอบหรอค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย7 ห่วยแตกมากนะค่ะ โบกรถตรงป้ายรถเมล์ แต่ไม่จอดรับ ไม่ทราบว่าขับรถตามใจชอบหรอค่ะ