อยากให้พิจารณาเรื่อง ยกเลิกจุดจอด A1-A2 ใหม่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมถึงยกเลิก จุดจอดป้ายเจ้เล้งละคะ ช่วงเย็นรถ 510 29 ป้ายจตุจักร รถแน่นมาก ทุกคันอยู่แล้ว ยกเลิกแบบนี้ ผู้ใช้บริการก็เดือดร้อนซิคะ