ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายสะพานควายเที่ยวไปจตุจักรไม่ค่อยยอมเข้าป้ายโดยเฉพาะรถA2รอนานแถมไม่เข้าป้ายชอบจอดแถวหน้าโรงหนังพหลโยธิน