สาย 556 แอร์พอร์ตลิงค์-วัดไร่ขิงยังมีอยู่หรือไม่ และมีรถกี่คันครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
หรือว่ามีสายอะไรแนะนำแทนก็ได้นะครับ ต้องการไปแค่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า (จากแอร์พอรตลิงค์) ต้องใช้บ่อยครับทุกสัปดาห์ๆละอย่างน้อยสองวัน ขอบคุณล่วงหน้าครับ