ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อเวลา 05.30 น.รถเมล์สาย 117 วิ่งระหว่างห้วยขวาง - ท่าน้ำนนท์ โดยผู้แจ้งรอรถสายดังกล่าวอยู่ที่ป้ายรอรถประจำทางป้ายตรงข้ามโรงเรียนสตรีนนท์ จนถึงเวลา05.30น.โดยรถเมล์สายดังกล่าวไม่จอดรับผู้โดยสารรวมทั้งผู้แจ้งและวิ่งออกเลนขวา โดยใช้ความเร็วมาก จึงทำให้ผู้ร้องเรีบนเสียเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ร้องเรียนได้ขึ้นรถตรงจุดดังกล่าวทุกวันและเวลาเดียวกันเสม ผู้แจ้งหวังเป็นอย่างยิ่งให้ลงโทษทางวินัยกับผนักงานขับรถคันดังกล่าว เพื่อเป็นการเตือนพนักงานเองว่าอย่าละเลยหน้าที่การจอดรับผู้โดยสา