จะไปแยกเกียกกาย​จากบางแคไปยังไงดี

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก​ the mall บางแค​ ต้องการไปแยกเกียกกายไม่ทราบว่าไปสายอะไร