รถเมล์สาย 515 รีบขึ้นสะพานข้ามแยก ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมสาย515 มีพฤติกรรมขับรถไม่จอดรับผู้โดยสารบริเวณป้ายก่อนแยกบางพลัด และรีบขับสะพานข้ามแยกบางพลัด เนื่องจากเป็นรถสายระยะยาวส่งผลกระทบ ผู้โดยสารต้องใช้เวลารอรถคันใหม่นานมาก เคยประสานไปยังสายด่วนแจ้งเรื่องดังกล่าว จำนวน2 ครั้ง อยากให้มีการปรับปรุงบริการ ในส่วนกรณีอื่นถือว่าบริการดีแล้ว แต่กรณีขึ้นสะพานข้ามแยกยังเกิดขึ้นเป็นประจำ ขอบคุณค่ะ