ไป ปตท. สนง.ใหญ่

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ผมจะไป ปตท. สนง.ใหญ่ จากเดอะมอลบางกะปิ