ร้องเรียน รถเมล์ ปอ. 337 ปทุมธานีี - เดอะมอลล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ไม่ยอมจอดรถรับผู้โดยสาร เพราะจะรีบข้ามไฟแดง รถเมล์ปรับอากาศ 337 ปทุมธานี-เดอะมอลล์ เวลาประมาณ 17.20 วันที่ 30 ตุลาคม 57 หมายเลขรถ 337-51 เหตุการณ์เกิดที่แถวแยกไทรม้า..