จากรัชดาภิเษกซอย3 ไป เจริญนครซอย 13

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากทราบสายรถประจำทางอ่ะครับ เดินทางไป-กลับ ระหว่างซอยรัชดาภิเษก3 กับ ซอยเจริญนคร 13