จากหน้าคุรุสภาไปดอนเมือง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามสายรถที่ต้องเดินทางจากหระทรวงศึกษาธิการ (คุรุสภา) จะไป ดอนเมือง ต้องนั่งสายไหนครับ ที่จะเร็วที่สุด ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคับ