รถปอ511 ไม่จอดรับผู้โเยสารหน้าบิ๊กซีจัมโบ้

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เป็นอะไรกันไม่จอดรับ...บางคันขับเลยป้าย