ขอชมเชย พขร./พกง. สาย18ครีมแดง 12-0839

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้(2/7/60)ช่วงเช้า นั่งรถสาย18ครีมแดง รหัส 12-0839 (7-50513) พนง.ทั้งสองคนตั้งใจทำงานดีมากครับ พขร.ขับรถดีมีน้ำใจใส่ใจผู้โดยสารคอยสังเกตคนรอรถและคนเตรียมลงจนแน่ใจว่าปลอดภัยเรียบร้อยถึงออกรถ พกง. ใส่ใจ ให้เกียรติผู้โดยสาร ด้วยการยืนขึ้นต้อนรับและแจ้งตำแหน่งป้ายที่รถจะจอด ยิ้มแย้มแจ่มใสมัความสุขกับการให้บริการ และถ้าหากมีผู้โดยสารขึ้นหรือลงหากไม่ติดขัดอะไร เขาจะกล่าวขอบคุณและสวัสดีทุกครั้ง ประทับใจมากครับ ฝากแจ้งแก่พนง.ทัังสองท่านด้วยนะครับ