คำขอจากประชาชน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากเห็น 1. ป้ายรถเมล์ที่จัดเจน แสดงรายละเอียดเส้นทางเดินรถ 2. จอดรถเข้าป้าย พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นอันดับหนึ่ง 3. เครื่องเก็บเงิน และ transportation card (ขอมากไปป่ะเนี่ย) 4. รถที่สภาพไม่ดี ปล่อยควันดำ ไม่ควรออกมาวิ่ง อยากเห็นระบบขนส่งมวลชนพัฒนา สะดวก สบาย ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในราคาที่พอเหมาะ คนจะได้ลดการใช้รถส่วนตัว รถก็ไม่ติดหรือน้อยลง เป็นกำลังใจให้พนักงานทุกคนที่ทำดีค่ะ