อยากให้เพิ่มรถในเส้นทางสีลม-บางบัวทอง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ขสมก.เพิ่มสายรถเมล์ในเส้นทางสีลม-บางใหญ่-บางบัวทอง เพราะทุกวันนี้มีสายเดียวที่วิ่งสีลม-บางบัวทอง คือ 177 แล้วรอค่อยข้างนานมากเพราะกว่าจะเข้าสีลมรถติดมากแล้วกว่าจะถึงบางยัวทองก็อ้อมไปไหนก็ไม่รู้ กว่าจะถึงบ้านหลับหลายตื่นเลย ขอให้เพิ่มมาอีกสักสาย 2สาย เพื่อความสะดวกในการเดินทางของคนทำงานด้วยครับ