ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถ อู่คลองเตย กปด.14 ครั้งที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
Friday, August 18, 2023 to Monday, August 21, 2023
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
6,000,000.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
During Process
เอกสารร่าง TOR: