จ้างปรับปรุงซ่อมแซมปรับสภาพพื้นที่บริเวณลานจอดรถอู่เมกา-บางนา

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
Monday, February 12, 2024
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
693,363.21
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
During Process
เอกสารร่าง TOR: