146 ยังมีรถวิ่งไหมครับ เส้นกาญจนภิเษกรอรถนานมาก ครั้งละเกือบสองชั่วโมง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 146 มีรถให้บริการน้อยมากครับ เส้นกาญจาภิเษกบางแค มีแค่สายนี้สายเดียว ไม่ได้รับการดูแลมานานแล้วครับ รอแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าชั่วโมงถึงสองชั่วโมง จะขึ้นสายอื่นก็ไม่มี โปรดเห็นจด้วยครับ