146 ยังมีรถวิ่งไหมครับ เส้นกาญจนภิเษกรอรถนานมาก ครั้งละเกือบสองชั่วโมง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 146 มีรถให้บริการน้อยมากครับ เส้นกาญจาภิเษกบางแค มีแค่สายนี้สายเดียว ไม่ได้รับการดูแลมานานแล้วครับ รอแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าชั่วโมงถึงสองชั่วโมง จะขึ้นสายอื่นก็ไม่มี โปรดเห็นจด้วยครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 146 มีรถบริการน้อยมากนั้นทาง ขสมก.ได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้ประกอบการให้เพิ่มความถี่ในการปล่อยรถเพื่อความสดวกและรวดเร็วของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ