อยากให้เพิ่มจำนวนรถ a1 a2 ช่วงเวลาทำงานและเลิกงาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ทาง ขสมก. เพิ่ม จำนวนรถ a1 a2 ช่วงเวลวเดินทางไปทำงาน 7.00- 8.00 และ 16.00 18.00 น. ให้มากขึ้น เพราะมีจำนวนคนไทย และ นักท่องเที่ยวเดินทางช่วงนี้มาก อยากให้เกิดความสะดวกบริการแก่นักท่องเที่ยว เพราะพวกเขามีทั้งกระเป๋าสัมภาระใหญ่มาก ครอบครัว เพื่อนฝูงมากันเยอาะ ในบางครั้งเห็นยืนถิอกระเป๋าใบใหญ่ตรงบันไดเลย น่าสงสารคะ เลยอยากให้เขาได้รับบริการที่ดีจากคนไทยคะ ในบางครั้งดิฉันก็ชอบช่วยเหลือ สือสารอังกฤษ บอกทางเขาคะ สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว (จัด bus พิเศษ ให้แก่ต่างชาติ ) ขอบคุณคะ