อยากให้เพิ่มจำนวนรถ a1 a2 ช่วงเวลาทำงานและเลิกงาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ทาง ขสมก. เพิ่ม จำนวนรถ a1 a2 ช่วงเวลวเดินทางไปทำงาน 7.00- 8.00 และ 16.00 18.00 น. ให้มากขึ้น เพราะมีจำนวนคนไทย และ นักท่องเที่ยวเดินทางช่วงนี้มาก อยากให้เกิดความสะดวกบริการแก่นักท่องเที่ยว เพราะพวกเขามีทั้งกระเป๋าสัมภาระใหญ่มาก ครอบครัว เพื่อนฝูงมากันเยอาะ ในบางครั้งเห็นยืนถิอกระเป๋าใบใหญ่ตรงบันไดเลย น่าสงสารคะ เลยอยากให้เขาได้รับบริการที่ดีจากคนไทยคะ ในบางครั้งดิฉันก็ชอบช่วยเหลือ สือสารอังกฤษ บอกทางเขาคะ สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว (จัด bus พิเศษ ให้แก่ต่างชาติ ) ขอบคุณคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ