อยากให้หน้าจอดิจิตอลบนรถเมล์มีประโยชน์มากกว่านี้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้หน้าจอดิจิตอลบนรถมีประโยชน์มากกว่าการนำประวัติองค์กร(ตัวอักษร)มาใส่เช่น การทำแผนที่ว่ารถสายนั่นผ่านที่ไหนบ้าง,มีเสียงพูดชื่อป้ายเมื่อถึงป้าย,หรือแผนที่รวมๆว่ารถอยุ่ตรงไหน (GPS)