รถเมล์ 73, 12

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถจอดไม่เป็นระเบียบ กีดขวางการจราจรของผู้ใช้ถนนตรงสนามกีฬาห้วยขวาง เวลาจะออกจากที่จอดไม่มองทางจนเกือบทำให้เกิดอุบัติเหตุ ไม่มีน้ำใจในการใช้ถนนเช่นจอดแช่ขวางทางเมื่อทำการลงเวลา แทนที่จะจอดชิดข้างทางให้เรียบร้อย ฝากอบรมณ์เจ้าหน้าที่ขับรถโดยสารด้วยคับ