516 จอดก่อนถึงป้ายแล้วออกไปเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
526 จอดก่อนที่จะถึงป้ายรถเมถือว่าห่างป้ายมากแล้วมีรถเมคันอื่นๆที่จอดในป้ายอยู่เราก็รอคิดว่ารถเมจะอยู่เลนนี้ 516 ให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงป้ายแล้วขับออกเลนขวาไปเลยค่ะะเรารอจะขึ้นก็ไม่สนใจ