29 รถสีแดงรอนานมากพอมาก็เจอแต่รถเสริม รถปอ ก็เสริมตลอดแย่มาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอเปนชม ก็ไม่มีรถทางยาวมาเลย