สาย7ก ขับได้ใจกระเป๋าดูแลไกลชิด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย7ก อุ้มลูกขึ้นรถเมล์ มันจอดไม่สนิดเกือบเก้าขาขึ้นรถมันเลือนออก เดินตาม3เก้า ตะโกนถาม จอดไม่สนิดจะให้ขึ้นยังไงอุ้มเด็ก4เดือน มันจอดขึ้นไปบันไดขั้นที่2 ประตูไม่ปิด มันออกตัวกระชาก เกือบหล่นใหลกระแทกเต็มๆ หัวน้องฟอสเกือบกระแทก ไปนั่งท้ายรถ กระเป๋ามาเก็บเงิน เราบ่นแบบเบาๆ มันไปเม้ากับคนขับ อยากนั่งสบายไปรถแอร์โน้น อากาศมันร้อนอย่าไปร้อนกับมัน สรุปกูผิดว่างั้น ทั้งคนขับทั้งกระเป๋า เรวพอกัน ป้ายทะเบียน 12-0222 สาย7ก กูจะไม่นั่งตลอดขีวิต เพราะลูกกูมีราคา