ระบบค้นหาสายรถ,เส้นทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
การแสดงผลการค้นหาสายรถและเส้นทางการเดินรถในกรณีที่ต้องต่อรถ จะไม่ค่อยละเอียดและเส้นทางวกวนสับสนมาก อยากให้สามารถคลิกตรงรูปป้ายรถเมย์แล้วแสดงเส้นทางที่รถแต่ละสายผ่าน เพื่อที่จะสามารถแลือกสายรถและจุดเปลี่ยนรถได้เอง